Priebeh spomienkových slávnosti k 103. výročiu tragického úmrtia M. R. Štefánika

     V týždni od 2. do 8. mája 2022  si členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika  (SMRŠ) a sympatizanti našej spoločnosti pripomenuli na spomienkových slávnostiach vo viacerých mestách Slovenska 103. výročie tragického úmrtia  generála M. R. Štefánika.

      V centre príprav týchto slávnosti stáli kluby SMRŠ spolupracujúce miestnymi predstaviteľmi. Potešujúca je skutočnosť, že z roka na rok sa zvyšuje kvalita týchto podujatí i pozornosť zo strany verejnosti.     

     Ako prví zahájili tieto spomienkové slávnosti členovia  klubov SMRŠ z Brezna, B. Bystrice a Zvolena dňa 3.5., ktorí počas spoločného autobusového jednodňového zájazdu navštívili počas svojej prvej prestávky Mohylu M. R. Štefánika  pri Ivanke pri Dunaji. Položili k nej veniec a vo vystúpeniach predsedu SMRŠ P. Novotňáka a podpredsedníčky SMRŠ M. Gallovej si pripomenuli túto historickú udalosť.  Potom ich cesta smerovala do Hodonína, kde navštívili  múzeum  prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka. V pláne ich cesty nechýbalo ani  Múzeum M. R. Štefánika v jeho rodnom dome v Košariskách a Mohyla generála  Štefánika na Bradle. 

     Dňa 3. 5. začali v popoludňajších hodinách aj regionálne spomienkové slávnosti v rodnom kraji  M. R. Štefánika v Košariskách, Brezovej pod Bradlom a Priepasnom, o programe ktorých sme Vás už informovali.   

    Väčšina spomienkových slávností na Slovensku sa konala presne 103 rokov po tragickej havárií generála Štefánika  to je 4. Mája 2022.

    V Ivanke pri Dunaji boli zahájené spomienkové slávnosti Pietnou spomienkou v obecnom informačnom centre – Pamätnej izbe M. R. Štefánika, ktorá začala otvorením putovnej výstavy „M. R. Štefánik – Stopy života“, ktorú pripravil bratislavský klub SMRŠ. Za účasti početnej verejnosti, veľvyslancov Francúzska a Českej republiky, veteránov, delegácie Ministerstva obrany a GŠ OS SR, ostatných spoločenských organizácii i predstaviteľov verejnej a štátnej správy bol položený veniec k pamätníku  M. R. Štefánika v Ivanke a potom pokračoval pietny akt  kladenia vencov všetkých vyššie uvedených delegácii k Mohyle generála Štefánika pri Ivanke pri Dunaji. Po príhovoroch zazneli na záver spomienkovej slávnosti štátne hymny Slovenskej a Českej republiky. 

      Vo večerných hodinách položili vence k pamätníku Štefánika na Nábreží M. R. Štefánika v Bratislave delegácie Predsedu NR SR, predsedu vlády SR, Nadácie M. R. Štefánika, vedenia SMRŠ a ďalších spoločenských organizácii.  

     Ako každoročne i tento rok sa členovia klubu SMRŠ v Nitre stretli na letisku pri pamätníku M. R. Štefánika a položením venca vzdali úctu generálovi Štefánikovi.

     V Liptovskom Mikuláši sa konala 4.5. pred vstupom do Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Demänovej taktiež Pietna spomienka pri príležitosti 103. výročia tragického úmrtia generála Štefánika za účasti zástupcov mesta a vojenskej akadémie. Bližšie informácie o tomto podujatí priniesol už zverejnený článok novej predsedníčky klubu SMRŠ v Liptovskom Mikuláši pani Kvetoslavy Staroňovej.

     V Spišskej Novej Vsi sú pravidelne organizátormi spomienkových slávnosti  pri pamätníku na Štefánikovom námestí  Klub SMRŠ a hlavní predstavitelia mesta.  Nebolo tomu inak ani tento rok.  Viac informácií o tomto podujatí si môžete prečítať v samostatnom článku pani Ruženy Kormošovej v Aktualitách.  

           Členovia klubu SMRŠ v Poprade si  103. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika pripomenuli v popradskom dome kultúry vlastným programom. V podobe hudobno-dramaturgického pásma s názvom Súradnice mojej duše si pripomenuli Život a dielo M. R. Štefánika a všetky hodnoty, ktoré vyznával a na ktoré by sme nemali zabúdať.

Dramatizovaný životopis na motívy knihy  Jozefa Banáša v podobe hudobno-poetického pásma v réžii Tatiany Husárovej, podľa reportáže popradskej televízie „nenechal ani jedno oko suché“.  Bližšie  sa o tomto predstavení  dozviete na     https://www.youtube.com/watch?v=-2FdR5txw-Q

      Klub SMRŠ Brezno usporiadal 4.5. na chate Štefánička pod Ďumbierom spomienkové stretnutie stredoškolákov  zo všetkých stredných škôl mesta Brezno pri 103. výročí tragickej smrti  M. R. Štefánika. Podľa informácie tajomníka klubu SMRŠ v Brezne M. Kováčika  bolo to už druhé stretnutie. Tradíciu týchto stretnutí začali pred troma rokmi, no po prvom stretnutí bola dva roky pauza pre pandémiu.  Tento rok sa stretnutia zúčastnilo 43 študentov a traja členovia Horskej služby Nízke Tatry-Juh.

Po umiestnení venčeka pod pamätnú tabuľu o prinavrátení pôvodného názvu („Chata generála Milana Rastislava Štefánika“) tejto chate dostali všetci účastníci pekný Pamätný list.  

     Mesto Brezová pod Bradlom spolu s klubom SMRŠ pripravili aj tento rok 7.5. celoslo-venskú spomienkovú slávnosť na Mohyle generála Štefánika  na Bradle. Zúčastnili sa jej:   predseda Národnej rady SR Boris Kollár, náčelník Generálneho štábu OS SR generál Zmeko s vojenskou delegáciou, štátni tajomníci  niektorých ministerstiev, veľvyslanci, predstavitelia miestnej samosprávy okolitých miest a obcí, zástupcovia spoločenských organizácia a verejnosť. V Brezovej pod Bradlom, Košariskách a na Bradle prebiehali taktiež sprievodné podujatia.

     Klub SMRŠ Bratislava sa podieľa v rámci spomienkových slávnosti, spolu s cyklistickým oddielom zo Svätého Jura a spoločnosťou Compel Industries, na organizovaní cyklojazdy ŠTEFÁNIK 100. Aj tento rok cyklisti 8.5. symbolicky prepojili miesto tragickej havárie generála Štefánika  pri Ivanke pri Dunaji s miestom jeho odpočinku na vrchole Bradlo. Tohoročná trasa Mohyla pri Ivanke – Mohyla Štefánika na vrchu Bradlo a späť, symbolicky nazývaná  100 míľ Štefánika, merala 185 kilometrov a absolvovalo ju 19 cyklistov.  

          Jedinú informáciu o pripomenutí si 103. výročia tragickej smrti generála Štefánika pri jeho pamätníkoch v zahraničí sme dostali z Talianska. Pani Margaréta Musilová, manželka nášho člena a autora niekoľkých kníh o Štefánikovi Miroslava Musila, počas svojho pobytu v Ríme spolu so slovenskou Rimankou pani Brigitou, si 4.5. pripomenuli túto udalosť  položením kytičky kvetou k pamätnej tabuli  generála M. R. Štefánika, oproti Oltáru vlasti v Ríme.   

Autor: Jozef Ivan Buffa, spracoval podľa podkladov z klubov a informácií členov SMRŠ
Foto: Branislav Neumair, Milan Kováčik, klub SMRŠ a Akadémie OS v L. Mikuláši,
cyklistický klub Svätý Jur, Miroslava Roháčová a autor článku.

Partneri