Prof. Peter Kopecký o Štefánikovej misií v Rumunsku

Prednáškové aktivity nitrianskeho klubu Spoločnosti M. R. Štefánika, pokračovali prednáškou pána prof. Petra Kopeckého, bývalého veľvyslanca SR v Rumunsku.

     Informáciu o jeho aktivitách zameraných na osobnosť M. R. Štefánika, sme sa dozvedeli  počas návštevy klubu v Taliansku (2018), a to konkrétne počas nášho prijatia pánom veľvyslancom SR v Taliansku Jánom Šothom. Pán veľvyslanec nám hovoril o aktivitách prof. Kopeckého, o jeho kontaktoch na rumunské archívy a to konkrétne vo vzťahu k Štefánikovej misii v Rumunsku pri náborovaní slovenských a českých zajatcov do česko-slovenských légií. Navrhol nám pozvať pána profesora do klubu. Kvôli pandémii covidu, ako aj k hľadaniu správnych  kontaktných údajov nám tento náš úmysel trval takmer 5 rokov, avšak 8. 11.2023 sme medzi sebou privítali pána profesora.        

     Svojou účasťou nás potešila aj pani Mária Gallová, podpredsedníčka SMRŠ, ktorá si nenechala ujsť príležitosť vypočuť si pána profesora. My sme zase jej prítomnosť využili na prerokovanie informácií z Valného zhromaždenia SMRŠ. Vysvitlo, že pán profesor má k Nitre blízky vzťah, pochádza z topoľčianskeho okresu (Chrabrany) a prednáša na Univerzite Konštantína Filozofa.

     Prof. Kopecký začal svoju prednášku spomenutím extrasúrneho telegramu francúzskeho generála Popovicie adresovaného na Ministerstvo obrany Rumunska s úmyslom, aby bolo vytvorené osobitné písomné povolenie pre M. R. Štefánika, ako dokladu pre vstup do zajateckých táborov v ktorých sa nachádzali českí, slovenskí a alsaskí zajatci. Štefánikovým poslaním bolo získať českých a slovenských zajatcov do česko-slovenských légií. Náborovaní boli len tí zajatci, ktorí mohli efektívne vykonávať vojenskú službu. Ostatní zostali v zajateckých táboroch a po vojne sa vrátili do novej vlasti.

     Zaujímavá bola poznámka k alsaským vojakom. Podľa pána profesora, Štefánik svojimi šikovnými taktickými postupmi umožnil odchod aj významného počtu alsaských vojakov, za čo si vo francúzskej armáde vyslúžil mimoriadne uznanie a rešpekt. Štefánikova misia v Rumunsku trvala od októbra 1916 až do januára 1917. Medzi zajatecké tábory, ktoré Štefánik navštevoval patrili Barland, Galati, Mastin a ďalšie.

     Počas veľvyslaneckého pôsobenia pána profesora v Rumunsku, z jeho iniciatívy bol odhalený na priečelí Veľvyslanectva reliéf so Štefánikovou podobizňou. Okrem toho pán veľvyslanec inicioval v spolupráci s vtedajším primátorom Bukurešti pomenovanie malého námestí v blízkosti Veľvyslanectva po M. R. Štefánikovi, a  tak námestie nieslo názov: Piazetta di generale Stefanik.  

     K prednáške pána veľvyslanca bola rozvinutá intenzívna diskusia, výsledkom ktorej je aj akási predbežná dohoda, že náš klub bude smerovať jeden zo svojich najbližších zahraničných zájazdov do Rumunska, aby sme sa aj v tejto krajine zoznámili s miestami, ktoré Štefánik počas svojho pobytu navštívil. Pán profesor dokonca prejavil ochotu sa k nám pripojiť a pomôcť nám pri organizovaní zájazdu.

Text:    Mária Kadlečíková
Foto:   Michal Borguľa

Partneri