Ruža ,,Generál Štefánik“ v Rozáriu u Bohušov

„Je potrebné učiť ľudí veriť, 
je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám,
ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.“ 
    

M. R. Štefánik 

Pozvánka s mottom organizátora, Ing. Pavla Bohuša s manželkou Annou nám, 15 km južne od Košíc, ponúka stráviť príjemné chvíle v prostredí „kráľovnej“ kvetov, ruže. 

Dátum 29.07.2023 bol významný aj pre Spoločnosť M. R. Štefánika (SMRŠ). Sadili sme ružu ,,Generál Štefánik“ pri príležitosti 143. výročia narodenia najväčšej osobnosti Slovenska. 

Výsadbe predchádzala spolupráca s členkou Správnej rady SMRŠ Mgr. J. Prochotskou a MUDr. P. Masarykom. No realizácia majiteľov rozária príjemne prekvapila viac ako päťdesiat prítomných. Pri registrácii každý dostal lístok do tomboly, cenou bola ruža aj certifikát na kúpu ruže z jesennej výsadby v roku 2024.

 Hneď pri príchode nás vítal dychový súbor Hornád. Program pokračoval básňami, venovanými M. R. Štefánikovi, ktoré recitovali prihlásení cez Facebook s odmenou ruže a Š. Pastír dokonca s vlastnou tvorbou. Ing. Jiří Gregorek, člen Českého spolku v Košiciach, vo svojom príhovore podčiarkol význam osobnosti pri zakladaní Česko-Slovenskej republiky. Mgr. Jolana Prochotská ospravedlnila neprítomnosť predsedu SMRŠ Ing. Peter Novotňáka s odovzdaním certifikátu o pravosti a originalite parkovej ruže ,,Generál Štefánik“ a priblížila projekt ,,Sto ruží pre Štefánika“ aj jeho realizáciu na Slovensku, v Európe i vo svete. 

Podujatie sledovali aj hostia rímskokatolícky farár ThDr. Igor Giboda, PhD. a farárka reformovanej kresťanskej cirkvi Mgr. Vaščáková z Bohdanoviec. Výsadbu do travertínového modelu pôdorysu Bradla zo Spiša realizoval starosta obce Nižná Myšľa Ing. Miroslav Sisák. Ing. P. Bohuš ponúkol bonus podujatia, výsadbu ruží pre budúcnosť.

Záver patril dychovému súboru Hornád a hymnickej piesni ,,Kto za pravdu horí“.

Všetci prítomný si komentovanú prehliadku po rozáriu nenechali ujsť. Podujatie navštívili aj členovia klubov  M. R. Štefánika z Košíc, L. Mikuláša, Nitry a Spišskej Novej Vsi.

Autor:    Mgr. Jolana Prochotská 
Foto:      Štefan Köver 

Partneri