S Y N A G Ó G A P R A S K A L A „V O Š V Í K O C H“

Dňa 22. februára 2023 uskutočnila sa v priestoroch Gymnázia Jána Chalupku Brezno Vedomostno – rýchlostná súťaž STOPY ŽIVOTA v ktorej 5 – členné súťažiace družstvá hľadali správne odpovede na otázky zo života, práce a odkazu Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ). Súťaži predchádzala putovná výstava, ktorú na 4 – roch stredných a 8 – mych základných školách okresu Brezno vzhliadlo cca 2 500 žiakov, študentov, pedagógov a občanov.

     Súťaž riadili tri trojčlenné komisie, ktoré menoval výbor miestneho klubu (SMRŠ). Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne.

     Súťažiaci preukázali vynikajúce vedomosti z uvedenej problematiky. Ako je uvedené vo výsledkovej listine v siedmych prípadoch došlo k zhode dosiahnutých bodov – kedy o poradí rozhodoval čas riešenia úloh.

     Vyhodnotenie sa konalo v preplnenej breznianskej Synagóge.

     Na úvod zaznela Hymnická pieseň „Hoj vlasť moja...“.

     Program moderovala skvelá dvojica: Veronika Cerovská a Jarko Šurina. K prítomným sa prihovorili:
- JUDr.  Pavol  Kanis,  historik,  filozof,  čestný člen SMRŠ, dvojnásobný  minister  obrany  SR  a  autor dokumentárneho filmu  „Štefánik – Príbeh hrdinu“,
- a   Mgr.   Mária   Gallová,  1. podpredsedníčka  SMRŠ, ktorá pozdravila podujatie, vyzdvihla jeho význam a jeho vysokú úroveň.

     K celkovému priebehu významne prispeli žiaci Základnej umeleckej školy v Brezne: recitátori Lea Vlčková a Gregor Hargaš ako aj hudobné vystúpenie Juliany Kupcovej (priečna flauta) a husľové duo Lucia Matejdesová, Barbora Štulrajterová za doprovodu Mateja Šajgalíka.

     Putovná výstava STOPY ŽIVOTA bola aj inšpiráciou k vstupu koordinátorov – učiteľov do SMRŠ (desiatim z nich bol odovzdaný preukaz člena (SMRŠ).

     Na záver zaznela Hymnická pieseň „Aká si mi krásna tyrodná zem moja“.

     Bodkou za týmto podujatím bol sprievod a položenie venca k Pomníku M. R. Štefánika na námestí v Brezne.

V Ý S L E  D K Y :

Kategória 1 – žiaci ZŠ – 1. stupeň:

 1. ZŠ, Partizánska cesta 407, JASENIE
  50 bodov 
 2. ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, BREZNO
  48 bodov
 3. ZŠ s MŠ Pionierska 2, BREZNO
  38 bodov (čas 08:22 hod.) 
 4. ZŠ K. Jarunkovej , PODBREZOVÁ
  38 bodov (čas 08:25 hod.)
 5. ZŠ s MŠ MPČĽ 35, BREZNO
  34 bodov

Kategória 2 – žiaci ZŠ – 2. stupeň

 1. 8. r. Gymnázium Jána Chalupku, BREZNO
  46 bodov (čas 08:24:34 hod.) 
 2. ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, BREZNO
  46 bodov (čas 08:26:53 hod.)
 3. ZŠ s MŠ Pionierska 2, BREZNO
  46 bodov (čas 08:28:44 hod.)
 4. ZŠ s MŠ Kpt. Nálepku 878, POHORELÁ
  44 bodov
 5. Spojená škola, Školská 279/35, NEMECKÁ
  40 bodov (čas 08:28:25 hod.)
 6. ZŠ s MŠ MPČĽ 35, BREZNO
  40 bodov (čas 08:30:15 hod.)
 7. ZŠ K. Jarunkovej, PODBREZOVÁ
  38 bodov
 8. ZŠ, Jánošovka, Školská 511/2, ČIERNY BALOG
  27 bodov

Kategória 3 – študenti stredných škôl

 1. Gymnázium Jána Chalupku, BREZNO
  46 bodov
 2. Hotelová a Obchodná akadémia, BREZNO
  44 bodov
 3. Stredná škola techniky a služieb, BREZNO
  33 bodov
 4. Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, BREZNO
  32 bodov

Na záver veľké ĎAKUJEM patrí 85 súťažiacim, pedagogickým pracovníkom a organizátorom za pomoc pri príprave a v priebehu Vedomostnej súťaže STOPY ŽIVOTA.

Autor:    Ing. Milan Kováčik tajomník klubu SMRŠ  Brezno  
Foto:      Ing. Milan Pivovarči                                                                                                        

Partneri