Spomienkové stretnutia k 141. výročiu narodenia M.R. Štefánika

     Dňa 21. 7. si každoročne pripomínajú členovia Spoločnosti M.R. Štefánika (SMRŠ), jej sympatizanti i všetci ctitelia najvýznamnejšej osobnosti  novodobých dejín Slovenska výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika.

     Pravidelne sa konajú spomienkové slávnosti v mieste jeho narodenia, pred jeho rodným domom v Košariskách. Tento rok tam položili vence minister obrany SR Jaroslav Naď, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krupa a ďaľší predstavitelia štátnej správy a miestnej samosprávy. 

    Aj tento rok prebehli spomienkoví stretnutia kluboch SMRŠ. Podľa poskytnutých informácii v mestách  Brezno, Partizánske,  Bratislava, Poprad, Spišská Nová Ves,  Banská Bystrica – Sásová a Rudľová,  Zvolen a Šurany.  V Trenčíne si pripomenuli Štefánikov život a dielo pri jeho pamätníku aj členovia Jednoty Sokol Trenčín, ktorí sú zároveň aj členmi SMRŠ.

     V Piešťanoch zorganizovala SMRŠ, mesto Piešťany,  Balneologické múzeum  Imricha Wintera a Mestské kultúrne a spoločenské stredisko hneď  tri akcie. V popoludňajších hodinách sa v hudobnom pavilóne  v Mestskom parku uskutočnila spomienkové stretnutie  k 141. výročiu narodenia M.R. Štefánika počas ktorého vystúpili zástupcovia  SMRŠ, mesta i Balneologického múzea a medzi ich vystúpeniami boli kultúrne vložky (piesne a prednes básni).

     Na záver oficiálnej časti stretnutia bol, za účasti Čestnej stráže Ministerstva obrany Slovenskej republiky,  položený veniec  k pomníku M. R. Štefánika.

    O 16.00 hodine bola slávnostne otvorená reinštalovaná expozícia M. R. Štefánika v Balneologickom múzeu.  Hlavná časť expozície  sa nachádza v budove Kursalónu piešťanských kúpeľov.

    O 16.45 sa vo Veľkej sále Kúpeľnej dvorany konala prezentácia knihy PhDr. Miroslava Musila, PhD.  M. R, Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov za účasti primátora mesta Mgr. Petra Janoviča, prvého podpredsedu Spoločnosti M. R. Štefánika (SMRŠ)  Branislava Neumaira a čestného člena SMRŠ genmjr. v.v. Ing. Svätozara Naďoviča.

     Kniha, bola uvedená do života posýpaním úlomkami  spišského  travertínu, charakteristického stavebného materiálu mohyly na Bradle, a pokropením piešťanskou vodou.

    Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s koronakrízou prebiehajú prezentácie kníh vydaných SMRŠ v minulom roku podobným spôsobom i v ostatných kluboch SMRŠ. Viac  informácii o prezentácii knihy aj rozhovor  s jej autorom si môžete prečítať v článku „Pútavý príbeh  M. R. Štefánika, smerujúci k zrodu ČSR“  od  Petra Bzducha , ktorý je zverejnený  na webe SMRŠ  v priečinku  Na stiahnutie.

Autor: Jozef Buffa podľa podkladov Branislava Neumaira a podkladov SEJ
Foto: Branislav Neumair, Peter Rajnoha, Ľubica Držková, Klub SMRŠ Brezno a Zvolen.

Partneri