Stretnutie stredoškolskej mládeže na Štefáničke

Pri príležitosti 105. výročia návratu gen. Milana Rastislava Štefánika do vlasti (4. mája 1919) sa budú konať rôzne spomienkové akcie o ktorých budeme postupne informovať členov a sympatizantov  Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ).

Prvú informáciu sme dostali z Brezna, kde miestny  klub SMRŠ s podporou mesta organizuje  dňa 3.5.2024 Stretnutie stredoškolskej mládeže na Štefáničke 

Bližšie informácie k tejto akcii a jej program sa dozviete z plagátu zverejneného v závere článku. 

Autor plagátu:    HLP grafik s.r.o., Brezno,

Pripravil:             Jozef Ivan Buffa,  podľa podkladov klubu SMRŠ Brezno.

Partneri