Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika

Dňa 21.októbra 2023 sa uskutoční v Posádkovom klube  v Trenčíne  XXXI. Valné zhromaždenie nášho občianskeho združenia - Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika  (SMRŠ).

     Pozvánky na toto zasadnutie boli odoslané klubom.  Na rokovaní Správnej rady SMRŠ bol schválený kľúč na určenie počtu delegátov, ktorých môžu vyslať na Valné zhromaždenie  jednotlivé kluby SMRŠ. 

     Určujúci je počet riadnych členov daného klubu: 

  • kluby SMRŠ s počtom do 40 členov môžu vyslať  4  delegátov,
  • kluby s počtom  nad 40  členov môžu vyslať  8 delegátov. 

Podklady pripravil:    Jozef Ivan Buffa
Pozvánku spracovala spoločnosť DIGIPRESS s.r.o., Banská Bystrica

Partneri