Výtvarná a literárna súťaž Štefánik – CESTA K HVIEZDAM 

Klub Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves vyhlásil, pri príležitosti 105. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika, výtvarnú súťaž a literárnu súťaž (tvorba básní) s témou Štefánik - CESTA K HVIEZDAM.

     Vyhodnotenie tejto súťaže bude v máji 2024. Súťažné práce je potrebné zaslať do 20. apríla 2024 na adresu Múzeum Spiša. 

     Všetky bližšie informácie sú uvedené na plagáte v prílohe článku. Veríme, že sa do tejto súťaže zapoja aj žiaci z iných klubov ( Liptovský Mikuláš, Košice a Poprad), ktoré sú najbližšie.

Výtvarná a literárna súťaž Štefánik - CESTA K HVIEZDAM 

PhDr. Ružena Kormošová, PhD.,  predsedníčka klubu SMRŠ SNV

Partneri