Zapojme sa do voľby Slovenky roka 2024

Týždenník Slovenka  v spolupráci s RTVS  vyhlásili 16. ročník ankety  SLOVENKA ROKA 2024.  Táto anketa je prestížnym  projektom, ktorého hlavným cieľom je oceniť ženy  podieľajúce sa výrazným spôsobom na rozvoji našej krajiny. Za celé obdobie ankety sa predstavili  takmer 400 dám, ktoré svojimi príbehmi motivovali ostatné Slovenky.

      Súťaži sa v deviatich kategóriách a v rámci každej kategórie sú navrhnuté tri kandidátky, z ktorých si môžeme hlasovaním vybrať jednu. Každý účastník  hlasovania má len jeden hlas.  

     Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) má svoju zástupkyňu v tomto ročníku ankety v kategórií „Charita“.  Je ňou členka správnej rady SMRŠ  pani Dr.h.c. Doc. Ing. Mária Kadlečíkova, CSc., podpredsedníčka klubu SMRŠ Nitra. Predpokladáme, že členovia SMRŠ i naši sympatizanti sa zapoja do ankety a podporia svojím hlasom pani Kadlečíkovú. 

      Všetky informácie k navrhnutým  dámam v jednotlivých kategóriách ako i spôsobu hlasovania nájdete na adrese: www.slovenkaroka.sk

      Pred štyrmi rokmi sme mali tiež svoju zástupkyňu v tejto ankete. Vtedy sme svojimi  hlasmi prispeli k tomu, že víťazkou 12. ročníka ankety v kategórie Média a komunikácia sa stala dlhoročná členka našej SMRŠ pani  Mgr. Mária Gallová. 

     Na záver informácie k našej nominantke, ktoré sú zverejnené v rámci ankety Slovenska roka 2024: 

Svoje charitatívne aktivity realizuje občianske združenie už viac ako 30 rokov. Cieľovými skupinami sú zariadenia sociálnych služieb, nemocnice, denné stacionáre, detské domovy.     

     Mária Kadlečíková je uznávanou odborníčkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a ako významná expertka Svetovej organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo bola riaditeľkou pre Európu a strednú Áziu.

      Je tiež členkou Správnej rady Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a podpredsedníčkou nitrianskeho klubu tejto spoločnosti.

       Pani Kadlečíková má súťažné číslo SR 23,  ktoré treba poslať, ak sa pre ňu rozhodnete,  

                                                              SMS na číslo 7400  

                                                            T a k ž e   DO TOHO !!!

Autor:     Jozef Ivan Buffa,  podľa pokladov organizátorov súťaže 
Foto:       Archív SMRŠ z podkladov organizátorov z vyššie uvedenej adresy 

Partneri