Zasadenie ruže odrody Generál Štefánik v Šuranoch

Dňa 2. septembra 2020 v areáli Obchodnej akadémie v Šuranoch zasadili predseda Spoločnosti M. R. Štefánika genmjr. v. v. Ing. Peter Novotňák, primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľka Obchodnej akadémie v Šuranoch Ing. Eva Matejíčková a člen Spoločnosti M. R. Štefánika mjr. v.v., Ing. Stanislav Guláš ružu odrody ROSA GALICA GENERÁL ŠTEFÁNIK. Od tohto dňa má táto jedinečná ruža svoje čestné miesto v Šuranoch pri soche generála M. R. Štefánika a  v tesnej blízkosti 80-ročnej majestátnej pamätnej lipy, zasadenej v roku 1938 pri príležitosti 20. výročia vzniku Česko - Slovenska. Pri príležitosti stého výročia vzniku Česko - Slovenska bola v roku 2018 v tomto areáli odhalená aj Skala štátnosti s pamätnou tabuľou a zasadená ďalšia pamätná lipa.       

Ruža  Generál Štefánik bola vyšľachtená v roku 1931 na počesť M. R. Štefánika šľachtiteľom Janom Böhmom. Ruža má veľké plné kvety, symbolizujúce veľkosť generála M. R. Štefánika a jeho ideálov. Dorastá do výšky 120-150 cm. Kvety majú sýtu purpurovú až fialovú farbu, ich vôňa je silná. To symbolizuje duchovno, originalitu, diplomaciu a silu osobnosti M. R. Štefánika, jeho morálku, etiku a sebaobetovanie sa v mene národa, mravnú čistotu jeho zámerov i prostriedkov pri prekonávaní prekážok, ako aj jeho neobyčajne sugestívny a hlboko veriaci charakter, túžiaci po pravde a poznaní.  

   Ruža ROSA GALICA GENERÁL ŠTEFÁNIK sa v areáli Obchodnej akadémie v  Šuranoch snúbi so sochou M. R. Štefánika, na mieste ktorej bola dňa 17.6.1934 odhalená pôvodná socha (autor  akademický sochár Miroslav MOTOŠKA a architekt Juraj SLÁDEK). Po jej zničení v roku 1953 bola dňa 1.12.1989 osadená a odhalená súčasná socha, ktorá je dielom akademického sochára Jozefa Pospíšila. Socha M. R. Štefánika v Šuranoch je považovaná za symbol slobody a Slovákov na južnom Slovensku. M. R. Štefánik zhrnul etické a morálne krédo i lásku k svojmu slovenskému národu do troch slov: „Veriť – Milovať – Pracovať“. V tomto je aktuálnosť odkazu a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika.

A na záver ešte jedno životné krédum M. R. Štefánika: "Som Slovák telom i dušou - neznám lásky polovičatej."

Partneri