Zhodnotenie Štefánikových dní 2022

     V Košariskách sa stretli hlavní organizátori  Štefánikových dní (ŠD) s cieľom zhodnotiť ich priebeh ako aj jednotlivé akcie, ktoré boli v ich priebehu organizované.

    Štefánikove dni boli zahájené po ukončení oficiálnej časti pietnej spomienky a kladení vencov pred rodným domom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, ktorá bola organizovaná Ministerstvom obrany SR, za početnej účasti zástupcov orgánov štátnej správy, samosprávy, spoločenských i záujmových organizácii ako aj širokej verejnosti.

    Predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) Peter Novotňák  pri tejto príležitosti povedal, že cieľom tejto štvordňovej akcie je uctiť si Štefánika pri príležitosti 142. výročia jeho narodenia, „ ... priblížiť ho čo najširšej verejnosti a dostať jeho odkaz ešte ďalej do povedomia najmä mladšej generácie“.

  Prvý ročník Štefánikových dní otvoril riaditeľ Historického ústavu Akadémii vied Slovenskej republiky PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil výnimočnosť MR Štefánika, jeho zásluhy na vzniku našej štátnosti, ako aj význam pripomínania si jeho odkazu. Na záver svojho vystúpenia odovzdal predsedovi spoločnosti MRŠ Kroniku Štefánikových dní, ktorej prvú stranu sme začali písať 21. júla 2022.

    V priebehu prvého dňa, ale aj počas celého trvania ŠD, mali návštevníci Múzea v Košariskách možnosť prehliadnu si scénické prehliadky, ktoré pripravili pracovníci. 

Záver prvého dňa patril slávnostným ekumenickým službám Božím, na záver ktorých bola uvedená do života aj interaktívna kniha Cestujeme okolo sveta s Milanom Rastislavom Štefánikom od autorky Jany Hutťanovej.

       Zvolený formát ŠD vytvoril možnosť realizácie rôznorodých akcií v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a besied. Zatiaľ čo prvý deň bol pietny a spomienkový, hlavnou náplňou druhého dňa bolo Popoludnie s Milanom Rastislavom Štefánikom v novovybudovanej sále Albertína v Múzeu M. R. Štefánika. Túto akciu moderoval Jozef Banáš a jej hosťami boli:  čestný predseda SMRŠ Peter Pavel Uhlík, podpredsedníčka Správnej rady SMRŠ Mária Gallová a člen Správnej rady SMRŠ historik HU SAV Peter Macho. Vďaka všetkým aktérom tohoto podujatia sa beseda o M. R. Štefánikovi niesla v zaujímavom duchu o stretla sa s veľkým záujmom účastníkov v zaplnenej sále. Príjemnú atmosféru odpoludnia zavŕšil koncert s Adamom Horváthom a Milanom Trizuliakom pod názvom Hudobný večer u Štefánikovcov.

    Tretí deň mal dopoludnia športový charakter. Začal ráno o 08.00 štartom Medzinárodného turistického pochodu k pocte M. R. Štefánikovi. V troch kategóriách na trati 10, 20 a 30 kilometrov sa ho zúčastnilo spolu  400 registrovaných osôb a 100 osôb ich sprievodu. Pochodu sa zúčastnilo 12 národností, najviac zo susedných krajín (ČR, Poľska a Rakúska). Početnú skupinu 178 osôb tvorili aj vojaci z USA, Nemecka, ČR a Slovinska – účastníci cvičenia v SR.

      Krátko popoludní zástupcovia vedenia SMRŠ a klubov SMRŠ z celého Slovenska položili veniec s ich stuhami k Mohyle  generála Štefánika na Bradle.      

      U širokej verejnosti mal veľkú odozvu popoludňajší kultúrny program. Dvojhodinové vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu bolo často sprevádzané salvami potlesku početného publika rovnako ako aj nasledujúce vystúpenie  DSF Vienok a Bratislava Hot Serenaders.

     Štvrtý deň ŠD, ktorého hlavnou náplňou mal byť  futbalový turnaj o Pohár SMRŠ sa nakoniec z dôvodu veľkej chorobnosti hráčov prihlásených mužstiev neuskutočnil.

    Program Štefánikových dní prilákal na jednotlivé akcie veľa záujemcov a divákov a ich vyjadrenia svedčia o tom, že naša orientácia na „zážitkové programy“, kedy cestou rôznych kultúrnych či športových podujatí informujeme návštevníkov - najmä mládež - o M. R. Štefánikovi, je správnym smerom.

     Veľké poďakovanie patrí všetkým organizátorom Štefánikových dní, bez ktorých priloženia ruky k spoločnému dielu by sa takéto podujatie uskutočniť nedalo. Zvlášť však treba oceniť pána Petra Rajnohu z klubu SMRŠ v Partizánskom, ktorý spolu so svojimi kolegami pripravili turistický pochod k pocte M. R. Šefánika, ako aj pána Matúša Tomášku predsedu klubu SMRŠ v Brezovej pod Bradlom, ktorý zabezpečoval kultúrny program ako aj celé promo tohoto vydareného podujatia.

     Predseda SMRŠ Peter Novotňák k hodnoteniu Štefánikových dní konštatoval, že: „Dobrá vec sa podarila a ciele, ktoré sme si pre tieto Štefánikove stanovili boli splnené. S novými poznatkami a skúsenosťami môžeme prikročiť k plánovaniu a príprave druhého ročníka Štefánikových dní v roku 2023“.

Odkaz na fotogalériu  z Dní Štefánika  Klubu SMRŠ z Brezna, foto Ing Milan Pivovarči.

https://photos.google.com/share/AF1QipP9plGnP-Dzw8uia2Bq037dobJXAnQwbks3okXQGETKzhY7VQ4PrTPkJWWOm_sGLw?key=NDZIcEE3UUZhRW9XODRPUHgzeFZBMXljem8xeUFB

Autor: Jozef I. Buffa
Foto: Branislav Neumair, Milan Pivovarči, Maroš Pila a autor

Partneri