Zvolenský klub SMRŠ v akcii

Členovia zvolenského klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (SMRŠ) sa dňa 9. septembra 2023 zúčastnili 5.ročníku súťaže vo varení guláša o varešku pani primátorky, organizovaného mestom Sliač. Do súťaže sa prihlásilo 15 trojčlenných družstiev z blízkeho, ale aj ďalekého okolia. 

     Súťažné družstvo zvolenského klubu SMRŠ tvorili jeho predseda Pavol Valent, Erik Valovič a Peter Novotňák. Pomocný personál tvorili ekonómka klubu Dáša Darulová spolu s Jankou Novotňákovou.

     Atmosféra pri varení guláša sa niesla vo výbornej nálade, ktorá bola umocnená nielen nádherným slnečným počasím, ale aj  množstvom sprievodných aktivít, ktoré usporiadalo pri tejto príležitosti mesto.
     Zvolenský klub využil túto súťaž aj na zviditeľnenie práce SMRŠ. Vedúci Legionárskej sekcie P. Valent  pozval na toto podujatie našich členov v uniformách legionárov. Je len samozrejmé, že sa  okamžite stali stredobodom záujmu všetkých zúčastnených. Výsledkom bola verejná prezentácia našej Spoločnosti Milana  Rastislava Štefánika, ako aj jej legionárskej sekcie, ktorú predstavili Peter Novotňák spolu s Pavlom Valentom.
     Pri vyhodnotení najlepšieho guláša sme sa síce neumiestnili v prvej trojke, ale všetci účastníci a návštevníci tohoto podujatia odišli s poznaním, že tu pôsobí a pracuje spoločnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorá šíri jeho myšlienkový odkaz a hľadá cesty ako by sa mohla na jeho šírení viac podieľať verejnosť a najmä mladá generácia.  Prezentované informácie o činnosti SMRŠ poslúžia aj na to, že prípadní záujemcovia, ktorí  budú chcieť rozšíriť naše rady zistili, že „budú vítaní“.
     Aj toto je jedna z ciest pre naše kluby, ako prezentovať svoju prácu na verejnosti. Zapájanie sa do rôznych spoločenských aktivít organizovaných v mieste ich pôsobenia možno využiť na získanie záujmu o život a dielo generála PhDr. M. R. Štefánika a tak získať i poučenie a motiváciu pre vlastnú činnosť.

Autor:    Peter Novotňák 
Foto:      klub SMRŠ Zvolen

Partneri